Pomoc zdalna

Pomoc zdalna

Instrukcja obsługi

Usługa Pomoc Zdalna pozwala na łączenie się za pośrednictwem Internetu z Państwa komputerami. Nasi konsultanci będą mogli bezpośrednio zapoznać się z problemem występującym na komputerze. Następnie podejmą stosowne działania w celu usunięcia zgłoszonej usterki.

Aby skorzystać z pomocy zdalnej należy posiadać dostęp do Internetu oraz:

1. Skontaktować się z odpowiednim działem w naszej firmie.

2. Pobrać oprogramowanie zamieszczone powyżej.

3. Następnie uruchomić pobrane wcześniej oprogramowanie klikając dwa razy lewy przycisk myszy na ikonie.

W niektórych przypadkach program należy uruchomić z prawami administratora. W tym celu należy na ikonie programu kliknąć prawy przycisk myszy, a następnie wybrać opcje “uruchom jako administrator”).

uruchom jako administrator teamviewer

4. Następnie po uruchomieniu aplikacji wyświetlone zostanie Twoje ID oraz unikalne Hasło, które należy podać konsultantowi.

ekran proteuss pomoc zdalna

Do łączenia się z Państwa komputerami, korzystamy z programu TeamViewer.

Twoje dane są bezpieczne. TeamViewer pracuje z pełnym szyfrowaniem bazującym na wymianie kluczy publicznych i prywatnych RSA oraz szyfrowaniem sesji 256-bitowym kodem AES.