Ochrona znaków towarowych

Ochrona znaku towarowego PROTEUSS

Ochrona znaku słowno graficznego PROTEUSS została uzyskana w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 stycznia 2017 r. zgodnie z wydaną decyzją i świadectwem ochronnym nr 294476. Prawo ochronne trwa od dnia 16 sierpnia 2016 r.