Pieczęć elektroniczna

Pieczęć elektroniczna Certum by Asseco – pieczętowanie dokumentów w firmie

W dobie pandemii, zdalnej pracy i postępującej cyfryzacji podpis elektroniczny stał się powszechnym instrumentem, jakim posługują się np. urzędnicy, przedsiębiorcy, księgowi, dyrektorzy szkół itd. Warto więc wspomnieć o równie przydatnym instrumencie, jakim jest pieczęć elektroniczna.

PIECZĘĆ CERTUM to usługa zaufania służąca do pieczętowania dokumentów elektronicznych. Rozwiązanie wykorzystuje kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej. Jednak w odróżnieniu od podpisu elektronicznego, nie zawiera danych osoby fizycznej, a jedynie dane podmiotu posiadającego osobowość prawną (tj. firmy, organizacji, podmiotu administracji publicznej). Usługa jest zgoda z europejskim rozporządzeniem eIDAS, dzięki czemu dokumenty opieczętowane pieczęcią elektroniczną zachowują pełną moc prawną oraz dowodową.

Rozwiązanie to służy do pieczętowania:

 • oficjalnej firmowej korespondencji elektronicznej,
 • faktur elektronicznych,
 • dokumentów (w różnych formatach m.in.: PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx, TXT, ODT, ODS, WPS, CSV):
  – oficjalne dokumenty  (Zarządzenia, Statuty, Sprawozdania finansowe, Prospekty),
  – dokumenty prawne (Akty prawne, dokumenty normatywne),
  – oferty handlowe,
  – foldery reklamowe / ulotki produktowe w PDF,
  – powiadomienia / wyciągi bankowe / ubezpieczeniowe / polisy / potwierdzenia.

Kwalifikowana pieczęć elektroniczna Certum jest zatem cyfrowym odpowiednikiem pieczątki firmowej. Zawiera nazwę, adres i inne dane przedsiębiorstwa. Klienci wykorzystują ją do uwierzytelniania i zapewniania integralności swoich e-dokumentów.

Pieczęć elektroniczna służy do uwierzytelnienia dokumentów firmowych i urzędowych, zarówno wewnętrznych jak zewnętrznych. Nie jest alternatywą dla podpisu elektronicznego, który jest oświadczeniem woli konkretnej osoby. W tym przypadku, klienci często korzystają z obu rozwiązań.

Pieczęć elektroniczna, podobnie jak podpis elektroniczny, jest dostępna w dwóch wariantach: zapisana na karcie umieszczanej w czytniku (standard lub mini) oraz w aplikacji mobilnej SimplySign – jedyna taka na rynku. Proces uzyskania pieczęci elektronicznej przebiega w podobny sposób jak uzyskania podpisu kwalifikowanego.

Po przeprowadzonym wywiadzie z Klientem pomagamy dobrać technologię dopasowaną do konkretnych potrzeb.

Napisz do nas: